PiratePad
Full screen

Server Notice:

hide

Public Pad Latest text of pad VP2010-2 Saved March 28, 2010

 
     
Torg 2.  Verksamhetsplan: Ett mångsidigt och gränslöst  samarbete
 
Styrgrupp för internationella arbetsgruppen
Y1: Niklas Dahl, Max Gnipping, Ella Brodin och Klara Ellström yrkar
att: meningen: "att ta fram ett styrdokument och en ansvarig för internationella arbetsgruppen." läggs till i verksamhetsplanen under rubriken "Ett mångsidigt och gränslöst samarbete", "Mål 2010".
 
Samarbete med andra ungdomsförbund
Y2: Victoria Westberg och Truls Nyberg yrkar
att: fölande text läggs till som mål 2010 i verksamhetsplanen under brubriken "Ett mångsidigt och gränslöst samarbete": "att Ung Pirat verkar för att fler och ökade samarbeten med andra ungdomsförbund kring frågor som rör Ung Pirats ideologi."
 
Översättning
Y3: Klara Ellström, Truls Nyberg och Lukas Klingsbo yrkar
att: punkten "att översätta både hemsida och pressmeddelanden till engelska" under "Mål 2010" ändras till "att översätta hemsida, pressmeddelanden och organisationsinformation efter förmåga, resurser och efterfrågan"
 
Y4: Nicholas Miles, David Bergström, Olof Noaksson, Marco Baxemyr och Staffan Jonsson yrkar
att: "förbundsstyrelsen skall undersöka möjligheterna att tillhandahålla översättningsalternativ för internationella gäster på kommand förbundskongresser" lägges till som mål i verksamhetsplanen under rubriken "Ett mångsidigt och gränslöst samarbete".