PiratePad
Full screen

Server Notice:

hide

Public Pad Latest text of pad VP2010-3 Saved March 28, 2010

 
     
Torg 3. Verksamhetsplan: En välfungerande och  långsiktig organisation
 
Ekonomisk buffert
Y1: Jonas Lihnell, 10 yrkar
att vi lägger till en punkt till "en välfungerande och lång..." efter texten >"i minskad utsträckning är beroende av statsbidraget" som lyder:
"Ung Pirat ska sträva efter att över tid bygga upp en ekonomisk buffert i storlek med ett (1) års utgifter"
 
Personuppgiftshantering
Y2: Robert Nyberg yrkar
att under punkten "Mål 2010" i verksamhetsplanen lägga till följande:
Att under verksamhetsåret se över den nuvarande personuppgiftshanteringen i förbundet, distrikt och lokalavdelningar.
Att under verksamhetsåret se till att förbundet och dess anslutna föreningar följer "Pul's" krav och regler för personuppgiftshantering
Att under "VÅ" utreda och lägga förslag på reglementen kring personuppgifter och dess behandling
Att senast under "Fk" 2011 presentera detta "Reglemente" som proposition för antagande under FK 2011.
Att detta detta reglemente skall skrivas in i kraven för medlemskap för juridisk person "föreningar"
 
Fria/ickefria licenser i verksamheten
Y3:  Niklas Dahl, Victoria Westberg, Amelia Andersdotter, Jonatan Walck, Gustav Nipe, Mimmi Lowejko, Max Gnipping, Klara Ellström, Lukas Klingsbo, Sandra Grosse, Isak Gerson, Staffan Jonsson, Peter Elmered, Mikael Nordfeldth och Adam Eltén yrkar
att förbundet ska göra ett ställningstagande som innebär att förbundet ska prioritera öppna och fria licenser vid införskaffande av hård- och mjukvara.
att meningen "att förbundsstyrelsen under året ska ta fram en policy om licenser vid införskaffande av hård- och mjukvara till förbundet" läggs till i verksamhetsplanen under rubriken "En välfungerande och långsiktig organisation."
 
Y4: Gustav Nipe, Daniel Thorlin och Mikael Nordfeldt yrkar
att meningen "att förbundet under året fasar ut utrustning med hård- och mjukvara under icke-fria licenser." läggs till i verksamhetsplanen under rubriken "En välfungerande och långsiktig organisation"
 
Y5: Gustav Nipe, Isak Gerson och Niklas Dahl yrkar
att meningen "att förbundet under året successivt fasar ut utrusning med hård- och mjukvara under icke-fria licenser" läggs till i verksamhetsplanen under rubriken "En välfungerande och långsiktig organisation"
 
Bidragsstöd
Y6: Jonatan Walck, Jimmy Callin och Victoria Westberg yrkar
att under mål 2010 läggs till följande punkt:
"att förbundet ska stödja lokal- och distriktsavdelningar i sökandet av berättigade bidrag, t ex landstingsbidrag."
 
Distriktsansvarig
Y7: Axel Källström, Victoria Westberg, Peter Elmered, Magnus Smedberg yrkar
att längst ner under mål 2010 läggs till -att förbundsstyrelsen utser en person som är distriktsansvarig. Denna person ska ha en kontinuerlig kommunikation med distrikten och finnas till som stöd för deras olika verksamheter.
 
AFK-möten
Y8: Kristian Alvarez yrkar
att Följande punkt läggs till under mål 2010.
Att Ung Pirat ska satsa mer på att förenkla AFK-möten, flygbladsutdelningar och andra opinionsbildande aktiviteter. Detta kan exempelvis omfatta en lättillgänglig hemsida där medlemmar enkelt kan skriva ut afficher, flygblad och dylikt, samt ge råd och riktlinjer till hur man går till väga. 
 
Distriktskonferens
Y9: Niklas Dahl, Max Gnipping, Edward Lundkvist, Jakob Jarmar, Max Sidenstjärna, Hanna Dönsberg, Stefan Flod, David Bergström, Jonas Johansson, Jonas Sandberg, Nicholas Miles, Peter Elmered, Olof Noaksson yrkar
att meningen "Förbundet ska under året anordna en distriktskonferens" läggs till i verksamhetsplanen under rubriken "En välfungerande och långsiktig organisation"
 
Bidragstrappa
Y10:  Axel Källström, Magnus Smedberg yrkar
att det under mål 2010 läggs till "att förbundsstyrelsen utreder för- och nackdelar med att införa en bidragstrappa med syfte att främja mindre lokalavdelningar" 
 
Personuppgiftsombud
Y11:  Jonatan  kindh yrkar
att under punkten "mål 2010" i   verksamhetsplanen lägga till punkten
Att FS under  verksamhetsåret utser ett  personuppgiftsombud med ansvar för att granska  och kritisera  förbundets personuppgiftshantering, samt föreslå lämpliga  förbättringar