PiratePad
Full screen

Server Notice:

hide

Public Pad Latest text of pad budget-4 Saved March 28, 2010

 
     
Yrkande 1
Edward Lundkvist 39, Niklas Dahl 2, Max Gnipping 3, Victoria Westberg 23 yrkar
    
att budgetposten Almedalen minskas med 18 000kr till 15 000kr
 
att minska budgetposten "centralt initierade evenemang" med 10 000kr till 0kr
 
att budgetposten "utbildning" ökas med 28 000kr till 48 000kr
 
att meningen "Budgetposten utbildning avser förbundsstyrelsens fortbildning, distriktskonferenser och deltagande på intressanta konferenser" läggs till budgetkommentarerna  under rubriken organisation.
 
 
Yrkande 2
Snild Dolkow och Lars Johansson  yrkar
att: budgetposten "Utbildning" ökas  med summan av de reduceringar som bifalles i yrkandet.