PiratePad
Full screen

Server Notice:

hide

Public Pad Latest text of pad vp2010-1 Saved March 28, 2010

 
     
Torg 1: Verksamhetsplan: Inledning + Ett synligt  erkänt och legitimt politiskt ungdomsförbund
 
Separerad drift av servrar
Yrkande 1
Adam Eltér , Jonas Lihnell 10 yrkar
att det bör läggas till en punkt under mål 2010 gällande "Ett synligt.." med lydelsen "Separera driften av servern där förbundets hemsida,forum och övriga tjänster befinner sig från Piratpartiet alternativt sätta upp en separat backup i dom fall Piratpartiets servrar failar"
 
Yrkande 3
Jonas Lihnell 10 yrkar
att det bör läggas till en punkt under mål 2010 gällande "Ett  synligt.." med lydelsen "separera driften av servern där förbundets  hemsida befinner sig ifrån Piratpartiet alternativt sätta upp en separat  backup i dem fall Piratpartiets servar failar"
 
 
Avtal vid beställning av tjänster
Yrkande 2
Hanna Dönsberg , Olof Noaksson, Nicholas Miles , Marco Baxemyr yrkar
att följande text läggs till under "mål 2010" i VP-Ett synligt, erkänt..: - att förbundsstyrelsen skall verka för att ingå avtal vid beställning av tjänster, även när de beställs från Piratpartiet.
 
 
Almedalsveckan
Yrkande 4
Niklas Dahl, Edward Lundkvist , Max Gnipping yrkar
att målet "förbundet ska skapa en arbetsgrupp för att samordna förbundets närvaro vid almedalsveckan" ska läggas till verksamhetsplanen
 
 
Sökningar
Yrkande 5
Jakob Jarmar, Gustav Nipe yrkar
att ändra ordet "googlesökningar" under punkt 6 till "internetsökningar" 
 
VP-1 Y7: Peter  Elmered yrkar
att ändra ordet "googlesökningar  under punkt 6 till "sökmotorer"
 
Samarbeten med andra ungdomsförbund
Yrkande 6
Victora Westberg, David Bergström , Olof Noaksson, Nickolas Miles yrkar
att följande text läggs till som mål 2010 i verksamhetsplanen under rubriken "ett synligt erkänt och legitimt politisk ungdomsförbund" - att Ung Pirat verkar för fler och ökade samarbeten med andra ungdomsförbund kring frågor som rör Ung Pirats ideologi